Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty

Wykłady

Example Of About Us Page

Zajęcia teoretyczne.

 
W każdy weekend na naszych salach wykładowych organizowane są dodatkowe zajęcia z wykładowcami. Jeżeli wybierasz formę e-leaingu, w tym samym czasie możesz uczestniczyć w wykładach on-line dzięki webinarium.  

Wideokonferencje odbywają się dwa razy w tygodniu.

Dodatkowo przez cały czas trwania Twojej subskrypcji do czasu państwowego egzaminu masz możliwość kontaktu z naszymi trenerami.


Jak przyłączyc się do wideokonferencji?
1. Aby rozpocząć zajęcia teoretyczne z naszymi wykładowcami wystarczy w ustalonym terminie wejść do menu „Wykłady”

2. Wpisz swoje dane: Imię i Nazwisko oraz e-mail. Hasło wraz z pozostałymi materiałami otrzymasz podczas zapisu na nasze szkolenia.


3. Aplikacja rozpocznie wczytywanie niezbędnych apletów.


4. Jeżeli wcześniej nie wybrałeś właściwego języka, zrób to teraz.


5. Po zalogowaniu, o ustalonej godzinie rozpoczną się zajęcia z naszymi wykładowcami. Podczas spotkania Ty jaki i trenerzy możecie czynnie brać udział i zadawać wzajemnie pytania.

Opis modułu:

1. Włączanie dźwięku i kamery (jeżeli uczestniczy duża liczba osób w szkoleniu, prosimy nie włączać dźwięku, a zadawać pytania po przez chat),

2. Włączanie pełnego ekranu wykładowcy (prezentacji). Wyjście z trybu następuje po przez wciśnięcie klawisza „esc”,

3. Zakończenie szkolenia,

4. Chat. – w tym miejscu zadawaj pytania, po przez wpisywanie za pomocą klawiatury (pkt.1). Obserwuj również treści, gdyż wykładowca może zadawać bezpośrednie pytania do Ciebie.