Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty

Wyniki 2012-2014

Example Of About Us Page

Wyniki z egzaminów dla kwalifikacji wstępnej. Rok 2014 – 79,5% 

data egzaminu

wynik ogólny w %

szczegóły

9.11.2013

80%

Włocławek 80%

19.11.2013

93%

Włocławek 80%

Toruń 100%

Bydgoszcz 100%

21.12.2013

100%

Włocławek 100%

Bydgoszcz 100%

16.01.2014

68%

 

14.02.2014

75%

Autobusy – 100%

Ciężarowe  50% (poprawka)

25.02.2014

76%

Autobusy – 100%

Ciężarowe:

Włocławek – 82%

Toruń – 100%

Bydgoszcz – 100%

inne. – 0%

15.03.2014 55%

Ciężarowe:

Piastów-Warszawa – 75%

Płock – 33,33 %

25.03.2014 65% Włocławek: 65%
11.04.2014 75%

Pierwszy egzamin: 89%

Ogół z poprawką: 75%

24.04.2014 73% Włocławek, Toruń, Inowrocław – 73%
28.04.2014 75%

Piastów-Warszawa – 100%

Płock – 50 %

22.05.2014 75%

I grupa – 59%

II grupa 90%

30.05.2014 0%  
03.06.2014 75%

Piastów-Warszawa – 50%

Płock – 100 %

04.06.2014 91%

Bydgoszcz – 100%

Inowrocław – 0%

18.06.2014 66,5%  
10.07.2014 65%

Toruń: 70%

Włocławek: 60%

28.07.2014 47,2%

Włocławek 75%

Toruń 66,7%

Inne – 0%

23.08.2014 70% Włocławek 80%,
Inowrocław 100%,
Toruń 50%,
Pozostałe 50%
26.08.2014 97 % Włocławek 90%,
Inowrocław 100%,
Toruń 100%,
Pozostałe 100%
22.09.2014  70 % Włocławek 60%,
Inowrocław 100%,
Toruń  39%,
Pozostałe 80%
30.09.2014 92 % Włocławek  100%,
Inowrocław  100%,
Toruń  100%,
Pozostałe  60%
15.10.2014 93,5 %
Włocławek  90%,
Inowrocław  100%,
Toruń  85%,
Pozostałe  100%
30.10.2014 90 % Kwidzyn  100%
03.11.2014 94 % Włocławek  70%,
Inowrocław  100%,
Toruń  100%,
Żnin  100%,
Rypin  100%,
26.11.2014 94,25 % Włocławek D  100%,
Włocławek C  77%,
Toruń  100%,
Inowrocław  100%,
15.12.2014 50 % Toruń (Urząd Pracy) – 50%