Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty

Wyniki 2016

Example Of About Us Page

Wyniki z egzaminów dla kwalifikacji wstępnej. 88,6% 

data egzaminu

wynik ogólny w %

22.01.2016

80%

 

05.02.2016 85%
25.02.2016 95%
.09.03.2016 95%
19.03.2016 85%
29.03.2016 80%
12.04.2016 94%
07.05.2016 90%
.07.05.2016 100%
06.06.2016 85%
08.06.2016 100%
09.06.2016 80%
23.06.2016 93%
22.07.2016 80%
02.08.2016 93%
09.08.2016 83%
.03.08.2016 100%
03.09.2016 80%
24.09.2016 94%
15.10.2016 77%
27.10.2016 90%
.30.11.2016 96%
30.11.2016 95%
20.12.2016 84%