Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty

Wyniki 2017

Example Of About Us Page

Wyniki z egzaminów dla kwalifikacji wstępnej.  2017r.

 

data egzaminu

wynik ogólny w %

10.01.2017

82%

.17.01.2017

81%

15.02.2017

100%

15.02.2017

70%
03.03.2017

95%

15.03.2017

86%

15.03.2017

60%

07.04.2017

82%

20.04.2017

96%

18.05.2017

95%

18.05.2017

95%
08.06.2017

100%

.08.06.2017

90%

30.06.2017

90%

03.07.2017

100%

29.07.2017

90%
29.07.2017

100%

04.08.2017

88%
.28.08.2017

86%

 08.09.2017 100% 
 05.10.2017

 I grupa 75%

 II grupa 80%

30.10.2017  

I grupa 71%

 II grupa 93%