Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty